Terapi

TERAPIFORMER


Jeg tilbyder konsultationer på spansk, portugisisk, dansk og engelsk.Individuel terapi

Parterapi, med særligt speciale indenfor familiesammenførte familier

Coaching

Supervision for professionelle, der har som ansvarsområde at arbejde med flygtninge, familiesammenførte og indvandrere.

PROBLEMSTILLINGER


Problemstillinger jeg kan hjælpe dig eller jer med:


Depression

Stress

Angst

Posttraumatisk stress

Udfordringer med at finde sig til rette i et nyt land og kultur

Hvordan man håndterer kulturelle forskelle i parforholdet og bevarer og udbygger forståelsen overfor og åbenheden mod hinanden

Hvordan man håndterer den skævvridning af parforholdet, der kan opstå som følge af, at den ene part er hjemme i sin kultur, og den anden er en fremmed, der måske står med en følelse af at være udenfor, svagt stillet, socialt klodset eller har besvær med at navigere i det danske samfund

Livskriser

Lavt selvværd
ARBEJDSPROCES


Tilgang


Psykoanalysen er en metode til observation og undersøgelse af det menneskelige sind. Der arbejdes henimod en forståelse og en forklaring af sindets funktion, for således at kunne opnå lindring og udvikling. Det er en terapeutisk fremgangsmåde, som behandler patientens indre konflikter og problemstillinger og sigter på, at patienten gennem bedre selvforståelse kan opnå nye redskaber til at håndtere situationer, der før har ført til følelser af stress, fremmedgørelse, angst eller håbløshed.