Dansk

PSYKOLOG I AARHUS - TILBYDER SKYPEKONSULTATIONER


Psykolog i Aarhus tilbyder konsultationer på spansk, portugisisk, dansk og engelsk. Victor Duarte har ud over psykologuddannelsen specialiseret sig i kulturelle udfordringer, herunder familiesammenførte og flygtninge - hvordan man finder sig til rette i en ny kultur og samtidig sikrer, at familielivet og ens personlige identitet forbliver intakt.


Victor Duartes uddannelse er anerkendt af Psykolognævnet.