Terapi

VICTOR DUARTE PSYCHOLOGIST

TERAPIFORMER

 

Jeg tilbyder konsultationer på spansk, portugisisk, dansk og engelsk.

 

 

 • Individuel terapi
 • Parterapi, med særligt speciale indenfor familiesammenførte familier
 • Coaching
 • Supervision for professionelle, der har som ansvarsområde at arbejde med flygtninge, familiesammenførte og indvandrere.

 

 

 

 

PROBLEMSTILLINGER

 

Problemstillinger jeg kan hjælpe dig eller jer med:

 

 • Depression
 • Stress
 • Angst
 • Posttraumatisk stress
 • Udfordringer med at finde sig til rette i et nyt land og kultur
 • Hvordan man håndterer kulturelle forskelle i parforholdet og bevarer og udbygger forståelsen overfor og åbenheden mod hinanden
 • Hvordan man håndterer den skævvridning af parforholdet, der kan opstå som følge af, at den ene part er hjemme i sin kultur, og den anden er en fremmed, der måske står med en følelse af at være udenfor, svagt stillet, socialt klodset eller har besvær med at navigere i det danske samfund
 • Livskriser
 • Lavt selvværd

 

 

 

ARBEJDSPROCES

 

Tilgang

 

Psykoanalysen er en metode til observation og undersøgelse af det menneskelige sind. Der arbejdes henimod en forståelse og en forklaring af sindets funktion, for således at kunne opnå lindring og udvikling. Det er en terapeutisk fremgangsmåde, som behandler patientens indre konflikter og problemstillinger og sigter på, at patienten gennem bedre selvforståelse kan opnå nye redskaber til at håndtere situationer, der før har ført til følelser af stress, fremmedgørelse, angst eller håbløshed.

 

 

Victor Duarte Psychologist

In addition to consultations offered during the day time it is also possible to book a consultation at night or at the weekend.

 

Consultations take place at Psykologhusets facilities in Aarhus: www.phuset.dk

 

Skype and telephone consultations available

 

CONTACT

Victor Duarte Psychologist

+45 42 800 289

 

kontakt@psykolog-victorduarte.dk

CVR nr: 37636339

© Copyright 2016. All Rights Reserved BySTINE www.stinemariaolesen.dk